Sopimusehdot


Asiakas hyväksyy alla olevat sopimusehdot osallistumalla koirakoulun järjestämiin koulutuksiin ja muihin palveluihin.

HINNAT JA MAKSAMINEN

Esillä olevat hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Yksityiskoulutusten sekä lenkitys- ja virikkeistämispalveluiden hinnat sisältävät kouluttajan matkakulut 5 km:n säteellä Porin keskustasta (Maanmittarinkatu) mitattuna. Ylimenevältä matkalta veloitetaan 0,80 €/km.

Asiakkaalle lähetetään lasku sähköpostitse tai sopimuksen mukaan laskutusosoitteseen. Asiakas on velvollinen maksamaan laskun eräpäivään mennessä. Mikäli maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, asiakkaalta peritään 5 € viivästymismaksu ja 7 % viivästyskorkoa. Laskun voi maksaa useammassa erässä, mikäli asiasta on erikseen sovittu. 

KOULUTUSPAIKKA

Kurssit järjestetään kesäkaudella puistoisella, rauhallisella alueella Porissa ja koulutuksia koskee säävaraus. Mikäli koulutustunti joudutaan perumaan huonon sään takia, siirtyy tunti toiseen ajankohtaan. Koulutuspaikka voi vaihdella kurssin aikana, mutta kuitenkin niin, että paikka soveltuu harjoitteluun ja kaikkien koirakoiden osaamistasoon.

Talvikaudella kurssit järjestetään sisätilassa.

Yksityiskoulutukset järjestetään asiakkaan kotona tai asiakkaan kanssa aiemmin sovitussa paikassa. 

PERUUTUSEHDOT

Mikäli asiakas on ennen koulutuksen alkamista saanut kouluttamista koskevaa ennakkomateriaalia esim. sähköpostitse, ei koulutuksella ole peruutusoikeutta. 

Koirakoulun palveluita koskee palautus- ja vaihto-oikeus, mikäli se tehdään 7 päivää ennen palvelun alkamista. Palveluilla tarkoitetaan koirakursseja, yksityiskoulutuksia ja muita koirakoulun tarjoamia palveluita kuten koirien lenkittämistä. Mikäli asiakas on jo maksanut palvelun, summa palautetaan asiakkaan tilille. Jos peruutus tehdään myöhemmin kuin 7 päivää ennen palvelun alkamista, asiakkaalta peritään 50 % palvelun hinnasta. Mikäli palveluun osallistuminen perutaan koulutuspäivänä tai perutaan siitä ilmoittamatta, asiakkaalta veloitetaan koko palvelun hinta. Osallistumatta jättäminen ilman asiasta ilmoittamista ei tarkoita osallistumisen peruuttamista.

Mikäli koira sairastuu yllättäen tai esim. kurssi joudutaan jättämään kesken esim. juoksujen takia, asiakkaalle katsotaan korvaava käynti myöhemmin. Tällöinkin ajan peruuntumisesta on ilmoitettava viimeistään 6 tuntia ennen palvelun alkamista tai muuten mahdollisuus korvaavaan kertaan poistuu ja asiakkaalta peritään 50 % palvelun hinnasta. Mikäli kurssi osoittautuu liian haastavaksi koiralle, voidaan kurssi vaihtaa toiseen. 

Kouluttaja voi kieltäytyä kouluttamasta koiraa, mikäli tilanteesta aiheutuu vaaraa koiran, asiakkaan tai kouluttajan turvallisuudelle tai terveydelle tai mikäli kouluttaminen muuten on eettisesti väärin tai se haittaa ympäristöä.

Mikäli koulutus peruuntuu kouluttajan puolesta, rahat palautetaan asiakkaalle. 

Mikäli asiakas käyttää koulutuksissa rankaisuja, eikä kouluttajan huomautuksesta huolimatta muuta toimintaansa, on kouluttajalla oikeus poistaa kyseinen koirakko koulutuksesta. Asiakkaalle palautetaan osallistumismaksu siltä koulutuksen osalta, joka jää toteutumatta.


YKSITYISKOULUTUKSET

Yksityiskoulutuksilla ei ole peruutusoikeutta. Koiran tai asiakkaan sairastuessa, koulutukselle sovitaan uusi ajankohta. Asiakkaan on ilmoitettava ajan peruuntumisesta viimeistään vuorokausi ennen sovittua tapaamista. Koulutuspäivänä tapahtuvasta ajan perumisesta, muissa kuin äkillisissä sairastumistapauksissa, asiakkaalta veloitetaan peruutusmaksu, joka on 50 % koulutuksen sovitusta hinnasta. Maksu lisätään yksityiskoulutuksen hintaan. 

ASIAKASTA KOSKEVAT VELVOITTEET

Asiakas on velvollinen harjoittelemaan koiran kanssa kotona ja noudattamaan harjoittelussa kouluttajan antamia ohjeita. Mikäli koulutus ei etene suunniteltujen ohjeiden mukaisesti asiakas, on velvollinen ilmoittamaan asiasta kouluttajalle.

Asiakas on vastuussa koirastaan osallistuessaan koulutuksiin tai muihin palveluihin.