Koiran rauhoittuminen

25.07.2022

Koiran rauhoittuminen ei ole opeteltava käytös, vaan kyse on mielentilasta eri asoiden ja tilanteiden taustalla. Rauhallisuudessa on enemmänkin kyse elämäntyylistä, sillä koira on pitkälti sitä, mitä se tekee. Jos koira jahtaa päivät pitkät ulkona lintuja, haukkuu ohikulkijat, kaivaa kuoppia ja rallattelee vapaana miten huvittaa, on koira todennäköisesti paljon stressaantuneempi ja rauhattomampi kuin sellainen koira, jonka päivään kuuluu paljon rauhoittavaa tekemistä ja lepoa. Mikäli koiralla on haasteita rauhoittua, täytyy koiran elämää tarkastella laajamittaisesti ja yksilökohtaisesti, jotta voidaan kartoittaa, mitkä asiat aiheuttavat koiralle rauhattomuutta ja minkä takia. Rauhoittumiseen ei ole siis yhtä ainutta keinoa, eikä kaikilta koirilta edes voi vaatia samanlaista rauhallista käytöstä. Yksi koira pystyy tilanteessa kuin tilanteessa olemaan täydessä unessa ja toinen puolestaan voi rauhallisena seurailla ympäristön tapahtumia. Kaikkien koirien rauhallisuutta voi kuitenkin tukea jokaiselle koiralle sopivalla tavalla. 

Koiran levottomuus ja rauhattomuus voivat johtua monestakin syystä:

  • Puutteet lajityypillisessä käyttäytymisessä. Jos koiralla ei ole mahdollisuutta lajityypilliseen käyttäytymiseen, koira voi olla jatkuvasti rauhaton. 
  • Pelko tai turvattomuuden tunne. Mikäli tietyt tilanteet aiheuttavat rauhattomuutta ja kiihtymystä voi syynä olla pelokkuus. Koira voi olla myös yli-innostunut hieman pelottavissa tai jännittävissä tilanteissa eli pelolla on useita eri ilmenemismuotoja ja joskus pelkoa voikin olla vaikea tunnistaa.
  • Kipu ja jatkuva epämukava olo. 
  • Ravinto ja sen laatu. Ravinnolla on myös iso vaikutus mieleen. 
  • Levon puute.
  • Liian raju liikunta. Monesti rauhattomalle koiralle lisätään liikunnan määrää, jotta se saataisiin väsymään ja siten rauhoittumaan. Tämä ei kuitenkaan kanna pitkälle, vaan yleensä saa aikaan ikävän oravanpyörän, jossa koiralle ei riitä pian mikään liikuntamäärä ja se alkaa vaatia aina juoksulenkin rauhoittuakseen. Koirasta tulee riippuvainen liikunnan aikaansaamasta hyvän olon tunteesta.
  • Stressi. Stressin aiheuttama kuormitus vaikuttaa koiran rauhattomuuteen ja koko käytökseen.
Koiran rauhallisuutta kannattaa tukea päivittäin. Eri vaihtoehdoista kannattaa valita aina se, joka kiihdyttää koiraa vähiten. Jos olet lähdössä vierailulle ja tiedät jo etukäteen, että koira ei osaa rauhoittua vieraassa paikassa, koira on parempi jättää kotiin lepäämään vierailun ajaksi. Se tukee koiran rauhallisuutta enemmän kuin vieraassa paikassa jännittäminen. Jos koira haukkuu pihassa vapaana ollessaan ohikulkijat, ulkoile koiran kanssa hallitusti ja järjestä koiralle esim. ruuan parissa työskentelyä pihassa olemisen ajaksi ja vie koira sisälle lepäämään, kun ruoka loppuu. 

Välillä törmään edelleen siihen neuvoon, että koiraa kiihdyttävissä tilanteissa koiraa käsketään pitää paikoillaan niin kauan, että se rauhoittuu. Jos koiraa pelottaa ja se kiihtyy esim. vastaan tulevista koirista, tilanteessa ei auta väkisin kiinni pitäminen, vaan koiran vieminen tilanteesta pois ja se, että koiralle opetetaan keinoja selvitä tilanteesta ilman, että sen tarvitsee pelätä. Jos pentu puolestaan saa iltaisin riehumiskohtauksia, ei tilanteessa auta väkisin kiinni pitäminen, vaan tällöin kannattaa pohtia, mikä käytöksen on saanut aikaan. Voisiko käytöksen syynä olla vaikkapa unen puute, joka voi näkyä mm. levottomana säntäilynä ja lisääntyneenä puremisena? Pentuaikana tein myös oman koirani kanssa tätä väkisin kiinni pitämistä. En voi suositella sitä kenellekään ja miksi toimia siten, kun on muitakin keinoja, jotka oikeasti opettavat koiralle uuden suhtautumistavan tilannetta kohtaan. Kun koiraa yritetään rauhoitella väkisin kiinni pitämällä, tilanne johtaa yleensä niin omistajan kuin koirankin turhautumiseen. Lisäksi se vaikuttaa negatiivisesti koiran ja omistajan väliseen suhteeseen. Pitkäkarvaisella koiralla tulee helposti kuuma ihmisen sylissä tai lähellä ollessa, mikä ei ainakaan auta koiraa rauhoittumaan.  

Stressillä on myös iso vaikutus koiran rauhattomuuteen. Stressitasoja nostavat tekijät voivat olla fyysisiä tai psykologisia, mutta lyhyesti sanottuna stressiä aiheuttavat kaikki tilanteet, joissa koira pelkää, on turhautunut tai epävarma tai olo on muuten epämukava. Myös yli-innostuneisuus aiheuttaa stressiä ja se, jos koiralta vaaditaan liikaa vaikkapa koulutustilanteessa. 

Lisää koiran rauhoittumisesta, sen tukemisesta sekä stressistä ja sen hoidosta voit lukea rauhoittumisoppaasta.